Provozní řád

Jsme lidé, tak se tak i chovejme...

 

Návštěvník je povinen

 • vstupovat do posilovny pouze po zaplacení vstupu nebo po prokázání se platnou permanentkou
 • řídit se pokyny a radami instruktorů fitness centra
 • nevstupovat do prostor určených pouze pro personál fitness centra

Ale jinak se můžete cítit jako doma...

 

Hygiena

 • ke cvičení používejte čistou sportovní obuv a oblečení
 • při cvičení používejte ručník, a nenechávejte po sobě pot na lavičkách a přístrojích
 • prosíme používejte v rámci osobní hygieny nějaký ten deodorant

Chcete přeci, aby ty pohledy na vás byly kvuli tomu jak dobře vypadáte, a ne kvuli vaší hygieně...

 

Ohleduplnost

 • po ukončení cvičení sundávejte kotouče a ukládejte nářadí na určená místa
 • při cvičení s vyššími váhami vždy cvičte se záchranou, neriskujte zranění nebo ohrožení ostatních cvičenců
 • nerušte ostatní při tréninku, buďte slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra

Chlapi, přece nechcete, aby ty těžké činky za vás uklidily holky. A ani zvířecí řev není důkazem chlapství...

 

Samozřejmost

 • klienti cvičí na vlastní zodpovědnost s přihlédnutím ke své výkonnosti a zdravotnímu stavu
 • neodnášejte nic co není vaše, protože když si u nás někdo něco zapomene, rád se pro to vrátí
 • neničte zařízení fitness centra, slouží to ostatním, když už ne vám

Po mě potopa!? Ale kdepak, takovým rádi zrušíme členství bez náhrady, pro blaho ostatních slušných návtěvníků...

 

Odpovědnost

 • naše fitness centrum odpovídá za řádné udržování strojů a náčiní, aby se Vám dobře a bezpečně cvičilo
 • naše fitness centrum neodpovídá za zranění způsobena špatnou metodikou cvičení, neodborným zacházením s vybavením fitness centra, nebo v důsledku špatného zdravotního stavu návštěvníka
 • naše fitness centrum neodpovídá za ztracené věci mimo uzamčené skříňky, a za cennosti mimo uzamčené bezpečnostní boxy

© Fitness Star. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist